Yttranden och remissvar planarbeten i kommunen

 

 

Här finns ett antal yttranden från Naturskyddsföreningen i Österåker.

Texterna är sorterade utifrån vilket naturområde/ärende de behandlar och senaste inlägg överst under rubriken.

Klicka på den text du vill läsa mer om så öppnas dokumentet som en PDF-fil i ett nytt fönster.

 

Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen (se http://rufs.se)

Översiktsplanen 2040

Björkhaga

Björnhammarvarvets utbyggnad

Boda

Hagby äng och kulle

Hakunge

Kanalterrassen

Naturreservat i Karsvreta träsk / Svinninge

Roslagsvatten

Skärgårdsstad

Slussholmen

Stavs Äng

Svinninge

Säby hage

Säbyviken

TUNA 6:151/Tuna station

Täljöviken

Övriga ärende