Yttranden och remissvar planarbeten i kommunen

Här finns ett antal yttranden från Naturskyddsföreningen i Österåker.

Texterna är sorterade utifrån vilket naturområde de behandlar och senaste inlägg överst under rubriken.

Klicka på den text du vill läsa mer om så öppnas dokumentet som en PDF-fil i ett nytt fönster.

 

Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen (se http://rufs.se)

Översiktsplanen 2040

Björkhaga

Björnhammarvarvets utbyggnad

Boda

Hakunge

Naturreservat i Karsvreta träsk / Svinninge

Säby hage

Säbyviken

Övriga ärende