Operation Rädda Bina

Läget är akut för bin, fjärilar och andra pollinerare. Bara i Sverige är en tredjedel av våra 270 vildbiarter hotade. Gifter, matbrist och ett förändrat landskap hotar våra vilda trädgårdsmästare. Det kan få allvarliga konsekvenser för vår framtid, eftersom vi är helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. Som tur är finns det lösningar. Du kan med små knep göra en hel del för bina som att låta en del av gräsmattan bli äng, plantera bivänliga blommor eller bygga ett vildbihotell. (SNF, Naturkontakt)

Läs mer i bilagorna!

Bivänliga växter

Faktaunderlag bi-kampanjen 

Växter till vår vänner pollinatörerna

Våra vänner till pollinatörerna

5 enkla tips

Bygg en biholk

Här hittar du anvisningarna för att bygga en biholk och sen att planera eller skydda våra bivänliga växter.      

Kom ihåg att biholken ska sitta på södervägg!