Om vår krets

Naturskyddsföreningens lokala krets i Österåker bildades 1976 och är en av 270 kretsar i landet. Kretsen hade den 1 januari 2024 1300 medlemmar.  

Vår ambition i styrelsen är att inspirera kommuninvånarna att vistas i naturen och därmed öka förståelsen för sammanhanget; natur och samhälle. Vi måste alla värna om de vackra omgivningarna vi har så att framtida generationer kan njuta precis som vi gör! Vi kämpar för naturen, den biologiska mångfalden och för ett hållbart samhälle. Att få kommunen leva upp till Parisavtalet med minskning av lokala koldioxidutsläpp samt att framtagna detaljplaner följer miljölagstiftning är något vi kämpar för.


Svarthakedopping, Österåkers Golfklubb, Foto av Peter Olsson 2017

 

Verksamhetsplan 2023

Vår Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan 2022

Verksamhetsplan för 2022

Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsberättelse för 2020

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan för NFÖ 2020

Verksamhetsberättelse för 2019

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan för NFÖ 2019

Verksamhetsberättelse för 2018

Stadgar   

Kretsstadgar NFÖ från 2019

 

Naturskyddsföreningen i Österåker tilldelades 2010 års vitsippspris med en motivering som vi även i fortsättningen ska leva upp till:

Naturskyddsföreningen i Österåker arbetar engagerat och målmedvetet för att kommunens invånare och beslutsfattare skall inse värdet av att tänka långsiktigt och värna den värdefulla – men många gånger sårbara – naturen i vår närhet. Ansvaret är både personligt och gemensamt och Naturskyddsföreningen utför en för Österåkers kommun livsviktig insats.

Ge en gåva till avdelningens verksamhet på pg 97 03 69 – 5.

Arkiv verksamhetsplaner:

Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Österåker 2018

Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Österåker 2017

Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Österåker 2016 

Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Österåker 2015

Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Österåker 2014