Om kretsen

Naturskyddsföreningens lokalavdelning i Österåker bildades 1976. Antalet medlemmar år 2014 var 1403 personer, varav 732 huvudmedlemmar och 670 familjemedlemmar.

Program 2017

Här är material som ni är välkomna att ladda ner och skriva ut inför Årsmötet 20170313

Dagordning årsmöte NFÖ 

Valberedningens förslag årsmöte NFÖ 

Verksamhetsplan NFÖ 

 

Verksamhetsplan 2016

Naturskyddsföreningen i Österåker tilldelades 2010 års vitsippspris med motiveringen:

Naturskyddsföreningen i Österåker arbetar engagerat och målmedvetet för att kommunens invånare och beslutsfattare skall inse värdet av att tänka långsiktigt och värna den värdefulla – men många gånger sårbara – naturen i vår närhet. Ansvaret är både personligt och gemensamt och Naturskyddsföreningen utför en för Österåkers kommun livsviktig insats.

Ge en gåva till avdelningens verksamhet på pg 97 03 69 – 5.

 

Motion NFÖ Årsmöte 2016 2016-03-06