Välkommen till Naturskyddsföreningen i Österåker

Vi arbetar aktivt för att värna miljö och natur i vår kommun.

Vår lokala krets i Österåker bildades 1976 och är idag en ganska stor förening med 1300 medlemmar. Föreningen har en bred flora av aktiviteter.
Vi arrangerar utflykter i naturen, allt från fågelskådning till svampplockning. De leds alltid av en kunnig guide som gärna delar sina kunskaper med deltagarna. Utflykterna är i allmänhet gratis. Aktuella aktiviteter publiceras i aktivitetskalendern här bredvid, samt på Facebook och i vårt medlemsbrev.

Naturskyddsföreningen har möjlighet att påverka detaljplanerna i kommunen. Vi är sk. remissinstans, och vår drivkraft är att skydda natur och miljö. Ett exempel är Näsängen, där kommunen vill bygga ett mycket stort antal bostäder, medan vi vill värna jordbruksmarken och de artrika ängarna som angränsar till Näsuddens naturreservat.

Föreningen är representerad i Österåker kommuns Miljö- och Klimatråd som träffas en gång i kvartalet. Det är ett bra forum för diskussion och uppdatering mellan kommunens politiker och tjänstemän och flera ideella föreningar.
Vi måste alla ta gemensamma krafttag i Österåker för att nå FNs klimatmål, och vi arbetar med att påverka våra politiker lokalt.

Medlemmar i Naturskyddsföreningen driver projekt och studiecirklar. För närvarande pågår ett skogsprojekt som syftar till att skydda skog i Tärnaområdet, där ett antal skogsägare har stora avverkningsplaner.

Tycker du att våra aktiviteter låter intressant? Vi vill väldigt gärna att fler medlemmar aktiverar sig i föreningen! Hör  av dig till osteraker@naturskyddsforeningen.se

Hökuggla, Foto av Peter Olsson 2019

 

TIPS PÅ LÄNKAR

Testa ditt eget  klimatavtryck.

WWF har följande två länkar där kan du lära dig mer om ekologiska fotavtryck och hur mycket växthusgaser din livsstil ger upphov till samt en egen klimatkalkylator.

Medlemmarnas synpunkter och engagemang behövs ständigt så kontakta oss gärna på osteraker@naturskyddsforeningen.se. Vi önskar fler aktiva medlemmar i styrelsen och i olika arbetsgrupper.

Besök oss gärna på Facebook!

Klicka här för att besöka Österåkers Naturskyddsförening på Facebook

Klicka här för att besöka Natursnokarna i Österåker på Facebook

Vi ses på våra programaktiviteter och i naturen!

 LÄSTIPS: Vi skulle vilja tipsa om några högaktuella böcker som på olika vis lättillgängligt behandlar de förändringar som sker på vår planet och som har skett sedan tidernas begynnelse. Du finner dem under fliken ovan Lästips, hemsidor m.m.  Alla böckerna finns på Österåkers bibliotek.