Välkommen till Naturskyddsföreningen i Österåker och naturåret 2019

Naturskyddsföreningen i Österåker arbetar aktivt för att värna om miljö och natur i vår kommun.

I årets program finns många gamla favoriter, bl.a. fågelexkursioner, svamputflykt och snokaktiviteter för barn. Vi slår ett slag för ett hållbart liv med t.ex. kläd- och cykelbytardagar. Här kan du dessutom testa ditt eget klimatavtryck. Bland nyheterna finns cykeltävlingen ”Upptäck Österåker” med fina priser, ”Naturfalken” som handlar om att öka artkunskapen, och två nya föredrag om stadsnära jordbruk för hållbar utveckling och om trädgårdsväxter för biologisk mångfald. Alla aktiviteter är avgiftsfria om inte annat anges.

Vi vill att våra lokalpolitiker ska ta ännu större hänsyn till natur- och miljö i samband med planarbeten och byggprojekt i kommunen och vi bevakar därför detalj- och översiktsplaner. Vi måste även ta gemensamma krafttag i Österåker för att nå FNs klimatmål. Medlemmarnas synpunkter och engagemang behövs ständigt. Välkommen att kontakta oss: osteraker@naturskyddsforeningen.se

Här är  ett uppdaterat Program för maj-nov 2019.  Kontrollera i  ”På gång i Österåker” i högra kolumnen att inga ändringar skett.  Du kan också hålla utkik efter tillägg eller ändringar i vårt medlemsbrev som kommer som e-post varje månad.

Om du inte har meddelat din e-postadress, gör det snarast till christer.rindeblad@telia.com så får du smidigt all information direkt från oss.

Besök också kretsen på Facebook!

Klicka här för att besöka Österåkers Naturskyddsförening på Facebook

Klicka här för att besöka Natursnokarna i Österåker på Facebook

 

Vi ses på våra programaktiviteter och i naturen!