Välkommen till Naturskyddsföreningen i Österåker

Naturskyddsföreningen i Österåker arbetar aktivt för att värna om miljö och natur i vår kommun.

Välkomna till valåret 2018 i och med naturen!

I årets program finns många gamla favoriter, bl. a. fågelexkursioner, fågelkursen och snokaktiviteter för barn. Bland nyheterna finns flera spännande utflykter och föredrag – avgiftsfria om inte annat anges. Vi guidar gärna skolbarn och lärare i kommunens naturreservat. Vi satsar också på att påverka Österåkers politiker under valåret. Vi önskar att våra politiker ska ta ännu  större natur- och miljöhänsyn  och där behövs medlemmarnas synpunkter och engagemang.  Här kan du dessutom testa ditt eget miljöavtryck.

Välkommen att kontakta oss  på info.osteraker@naturskyddsforeningen.se

Årets program i sin helhet står i Program 2018 men kontrollera i  ”På gång i Österåker” i högra kolumnen att inga ändringar skett.

Vi ses på våra programaktiviteter! Håll utkik efter tillägg eller ändringar i vårt medlemsbrev som kommer som e-post varje månad. Om du inte har meddelat din e-postadress, gör det snarast till christer.rindeblad@telia.com