Årsmöten

Föreningens årsstämma och årsmöte 2024

När: onsdag 20 mars 18:30
Plats: lokalen Fyren Stationsgränd 10, Åkersberga C

Årsstämman inleds med ett föredrag om Tärnanområdet. Tomas Fridström från Nya Tärnangruppen och fotograf Kenneth Olausson berättar om och visar foton tagna i Stockholmsregionens största sammanhängande vildmarksområde med rik biologisk mångfald och många vackra skogssjöar i naturskogsliknande omgivningar.

Efter föredraget bjuder vi på smörgås och fika varpå det sedvanliga årsmötet genomförs. Medlemmar är välkomna att lämna in skriftliga motioner till styrelsen senast den 18 feb via e-post osteraker@naturskyddsforeningen.se
Handlingar och stadgar finns upplagda här på sida nedanför bilden.

Räv vid Österåkers kyrka. Foto av Peter Olsson 2017

Handlingar inför årsmötet 2024 samt protokoll efter mötet

Protokoll för årsstämma 2024

NFÖ Verksamhetsplan 2024

NFÖ Verksamhetsberättelse 2023.signerad

Dagordning för ordinarie kretsstämma 20 mars 2024

Valberedningens förslag 20 mars 2024

Revisionsberättelse för 2023

Kretsstadgar NFÖ från 2019.2

Här finner du dokumentation om våra senaste årsmöten.