Vår verksamhet

Kossa m kalvar i Karlsvreta trask

Naturskyddsföreningen i Österåker arbetar idag med följande:

Klicka här flr att öppna Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Österåker 2017 som en PDF-fil

Klicka här för att öppna Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Österåker 2016 som en PDF-fil 

Klicka här för att öppna Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Österåker 2015 som en PDF-fil

Klicka här för att öppna Verksamhetsplan för Naturskyddsföreningen i Österåker 2014 som en PDF-fil.

Kommunala planeringsfrågor
Tillsammans med Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening bildar vi en arbetsgrupp som granskar och lämnar yttranden i kommunens planarbete. En stor del av arbetet handlar om Österåkers nya översiktsplan. Men vi bevakar också t ex strandskyddsärenden.

Skydd av våra tätortsnära grönområden och vår del av de ”gröna kilarna”
Vi arbetar med att skydda och bevara värdefulla naturområden i vår närhet. Kunskapen om vår närnatur är stor inom föreningen och vi är ofta i kontakt med kommunen i naturvårdsfrågor. Värdefulla är också de gröna kilar (Bogesunds- och Angarnskilen) och spridningsvägarna mellan dessa som finns inom Österåkers gränser. De områden som kallas gröna kilar är obebyggda naturområden som är viktiga för djur- och växtliv, inte bara som livsmiljöer utan också som förflyttningsvägar.

Ett levande kulturlandskap
En stor del av Sveriges biologiska mångfald är knuten till ett öppet landskap påverkat av människan. För att gynna växter och djur knutna till kulturlandskapet behövs betesdjur som håller markerna öppna. Naturskyddsföreningen i Österåker har sedan 1990 bidragit till återställandet av kulturlandskapet vid Stavs äng i norra delen av kommunen. Genom markägarens försorg omvandlas området nu alltmer till ett öppet landskap. Vi arbetar också för att Näs jordbrukslandskap ska finnas kvar även i framtiden.

Lokalt samarbete
Naturskyddsföreningen i Österåker samarbetar i stor utsträckning med andra lokala föreningar, främst Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening och Trädgårdssällskapet. Vi anordnar många aktiviteter tillsammans vilket gör att vi når ut till en större intressegrupp och får många intressanta infallsvinklar.

Utflykter och seminarier
En stor del av vår verksamhet innebär förstås att ordna spännande och lärorika utflykter till naturområden i kommunen. Vi bjuder också in till seminarier om aktuella miljöfrågor, ofta med inbjudna föreläsare som är experter på området. Följ med ut och upptäck vårt vackra Österåker eller delta i ett seminarium om aktuella frågor! Vad som händer just nu hittar Du under fliken ”Kalendarium”.

Natursnokarna

ill-snoken-groda

Våra yngre medlemmar kallar vi ibland för natursnokar och vi anordnar särskilda ”snokaktiviteter” som särskilt riktar sig till barnfamiljer.

Här i Österåker har vi valt att inte ha rena barngrupper utan ser helst att någon vuxen följer med barnet, gärna hela familjen. Det viktiga när vi är ute är att det ska vara roligt. Exempel på aktiviteter är överlevnad i skogen, småkryp och växter i sjöar och havet. Vi har också besökt utställningar på Naturhistoriska Riksmuseet och Aquaria.