Klimat

Tips på hemsidor och sociala medier för fakta om klimatet och om kraft att förändra vår livsstil

http://nettonoll.se/   Klimatkommunerna är en förening för kommuner, regioner och landsting med ett klimatarbete i framkant. Vårt övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Nettonoll.se är producerad med stöd från Energimyndigheten.

https://klimatkommunerna.se/Om-klimatkommunerna/  Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. De 40 medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder.

Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat

http://www.sekom.se/  Sveriges Ekokommuner – världens äldsta kommunnätverk för strategisk hållbar utveckling. Vår utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Vi vill vara förebilder och föregångare, pådrivare och opinionsbildare samt en kunskapsförmedlare och en arena för erfarenhetsutbyte!

https://www.klimatkontot.se/  Klimatkontot har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. IVL är ett fristående forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

https://www.facebook.com/Klimatnatverket      SNFs klimatnätverk på Facebook

https://www.naturskyddsforeningen.se/svar-pa-tal-om-klimatet  Användbara argumentationer

https://www.svtplay.se/video/20957624/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-varlden-i-vaxthuset-del-1  Vetenskapens värld del 1 och 2 på SVT Play om människans påverkan på klimatet, effekten av den och vad vi måste/kan göra.

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6458-7.pdf?pid=3766  Klimatomställningen och det goda livet, lite gammal men intressant läsning

https://www.forummiljosmart.se/  Mötesplatsen för dig som vill göra det enkelt för människor att konsumera mer hållbart. Vi utbyter kunskap, idéer och goda exempel som kan bidra till mer hållbara konsumtionsmönster

https://trippa.se/  Trippas fokus är att hitta utflyktsmål i Sverige, nära dig eller var än du vill utforska. Enstaka resmål eller rundturer och det mesta är gratis. Allt noga utvalt och besökt. Trippa – Russinen i kartan. Än så länge har vi lagt upp utflyktsförslag från Dalarna och Hälsingland i norr till Skåne i söder.

https://www.facebook.com/groups/tagsemester/  Facebookgrupp för oss som vill ta tågsemester

https://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/1164070-klimat-startsida  WWFs arbete kring klimathotet

http://www.klimatupplysningen.se/om-oss/   Mycket fakta kring klimathotet

https://www.instagram.com/aningslosainfluencers  Opinionsbildande Instagramkonto; två anonyma personerna bakom kontot vill få influensers, och deras följare, att reflektera över sitt flygande.

https://www.parholmgren.se/co2.php Meteorologen Pär Holmgrens faktasida

 

Februari 2019