Vi räddar paddor i Svinninge

Naturskyddsföreningen bedriver sedan flera år ett livräddningsarbete i Svinninge.

Det handlar om att hjälpa den fridlysta paddan att ta sig från Karsvreta Träskskogen, över Nantesvägen resp. Svartgarnsvägen till Boda Träsk. Dit beger de sig för att para sig och lägga ägg. Därefter vänder de hem mot skogen igen.

Sedan gång- och cykelbanan byggdes gör den höga trottoarkanten det omöjligt för dem att komma över vägen själva. Många av paddorna blir påkörda. Tillbaka mot skogen kan de lättare ta sig själva. Ner (för trottoakanten) kommer man alltid…

I år är vi uppe i över 7100 (sjutusenetthundra) paddor! Under 2023 räknades 6399 st in. Det finns också indikationer på att populationen har en bättre balans mellan honor och hanar, och unga respektive gamla, än innan vi började rädda dem.

Filmen (klicka på länken nedan) beskriver på ett fint sätt hur arbetet går till.

Paddorna vid Boda Träsk – YouTube

 

Padda i Skeppsdal, Foto av Peter Olsson 2021