Styrelse

Vid årsmötet 2019-03-12 valdes vi att ingå i styrelsen. Vi delar på ordförandeskapet och fördelar arbetet efter intresse och vad man kan bidra med.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen eller vara extra resurs vid olika aktiviteter så är du välkommen att kontakta oss på  osteraker@naturskyddsforeningen.se.

 

Funktion Namn o e-postadress Telefonnummer
Ordförande Maria Olausson
maria.olausson@bahnhof.se
070-783 12 59
Vice ordförande Urban Dundell
urban.dunell@gmail.com
070-281 22 78
Sekreterare Margareta Olofsson
maolofs1@gmail.com
 070-340 25 14
Vice sekreterare Gun-Britt Johnson
gunbritt_johnson@hotmail.com
070-280 66 63
Kassör Philip Shaw
philip.shaw@english.su.se
073-302 88 27
Vice kassör Yvonne Ekström
yvonne.a.ekstrom@gmail.com
070-380 62 84
Ledamot Christoffer Hallgren
christoffer.hallgren@hotmail.com
 070-716 92 12
Ledamot Helena Wärenerstrand
helena.wanerstrand@gmail.com
072-316 99 69