Styrelse

Vid årsmötet 2018-03-13 valdes vi att ingå i styrelsen. Vi delar på ordförandeskapet och fördelar arbetet efter intresse och vad man kan bidra med.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen eller vara extra resurs vid olika aktiviteter så är du välkommen att kontakta oss på  info.osteraker@naturskyddsforeningen.se.

 

Funktion Namn och e-postadress Telefonnummer
Kontaktperson

 

Magareta Olofsson
maolofs1@gmail.com
070-340 25 14
Ledamot

 

Urban Dunell
urban.dunell@gmail.com
070-281 22 78
Kassör

 

Philip Shaw
philip.shaw@english.su.se
073-302 88 27
Ledamot

 

Yvonne Ekström
yvonne.a.ekstrom@gmail.com
070-380 62 84
Ledamot

 

Maria Olausson
maria.olausson@bahnhof.se
070-783 12 59
Ledamot

 

Helena Wänerstrand
helena.wanerstrand@gmail.com
08-540 264 74
Ledamot

 

Gun-Britt Johnson
gunbritt_johnson@hotmail.com
070-280 66 63
Ledamot

 

Christoffer Hallgren
christoffer.hallgren@hotmail.com
070-716 92 12