Styrelse

20170313

De nyvalda styrelsen kommer inom kort att  konstituera sig, så tills dess vänligen kontakta i första hand kontaktpersonen vid ev. frågor eller synpunkter.

 

Funktion Namn och e-postadress Telefonnummer
Kontaktperson

 

Magareta Olofsson
margareta-olofsson@spray.se
070-340 25 14
Ledamot

 

Urban Dunell
urban.dunell@gmail.com
070-281 22 78
Ledamot

 

Philip Shaw
philip.shaw@english.su.se
073-302 88 27
Ledamot

 

Ingemar Bäck
ingemar.baeck@gmail.com
076-847 06 30
Ledamot

 

Maria Olausson
maria.olausson@bahnhof.se
070-783 12 59
Ledamot

 

Helena Wänerstrand
helena.wanerstrand@gmail.com
08-540 264 74