Styrelse

Vid kretsens årsstämma, 2024-03-20 valdes vi att ingå i styrelsen. Förutom våra olika förtroendeuppdrag, fördelar vi styrelsemedlemmar arbetet efter intresse och vad man kan bidra med.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen eller vara extra resurs vid olika aktiviteter så är du välkommen att kontakta oss på  osteraker@naturskyddsforeningen.se.

Funktion Namn o e-postadress Telefonnummer
Ordförande Maria Olausson
maria.olausson@bahnhof.se
070-783 12 59
Sekreterare Margareta Olofsson
maolofs1@gmail.com
070-340 25 14
Kassör Philip Shaw
philipshaw1948@gmail.com
073-302 88 27
Ledamot Urban Dundell
urban.dunell@gmail.com
070-281 22 78
Ledamot Christoffer Hallgren
christoffer.hallgren@hotmail.com
070-716 92 12