Stoppa byggplanerna för Täljöviken och Näsängen!

VIKTIG INFORMATION-DU BEHÖVER SKRIVA UNDER PÅ PAPPER

Kampanjen för att stoppa bebyggelsen på ett av vårt vackraste och äldsta kulturområde, har under våren hittills inbringat ca 2500 underskrifter. Vår ambition är att få ihop 2930 underskrifter för att därigenom kräva en folkomröstning. Efter senaste tidens skriverier i media om folkomröstningar, bl.a. i Alby, har det blivit klart att kraven på namnunderskrifter är mycket strikta. Det krävs datum för namnunderskrift, namnförtydliganden, postadress samt personnummer (10 siffror) för en giltig röst.

Namnlista att skriva ut (PDF)

Således är inte vår lista via www.skrivunder.com giltig och även andra listor saknar en del information. Vi har nu gjort om listorna och har fått nya underskrifter, men vi måste ha din hjälp att snabbt komma i kontakt med så många som möjligt och be om nya och kompletta underskrifter.

Bifogat ligger en lista som du kan skriva ut och skriva under, be grannar och vänner om underskrift också. Listan kan du skicka in till Hembygdsföreningen, adress finns på listan..

Vi kommer att finnas i Åkersberga centrum utanför ICAlördag morgnar (kl. 9-12). Du kan då också lämna din lista till oss där.

Mer information finns på våra hemsidor www.naturskyddsforeningen.se/osteraker och www.milstolpen.org eller www.framtidtaljoviken.se. Där finns även kontaktinformation till våra föreningar.

————————————————————————————————————————————————————-

Upropp

Stoppa byggplanerna för Täljöviken och Näsängen!

Kommunen planerar att bebygga åkermarken på ömse sidor om Näs gård vid Täljöviken. Inom kort fattas beslut om den första utbyggnadsetappen. Hembygdsföreningen och Naturskyddsföreningen i Österåker har i flera år förgäves försökt få kommunen att inte exploatera strandängarna vid Täljöviken.

  • Området är ett i särklass unikt natur- och kulturlandskap . Det öppna landskapet vid Näs bär på ett 1000-årigt kulturarv .  Här var en gång porten till Långhundraleden och en av Sveriges största silverskatter har hittats här. Området är klassat som kulturområde av riksintresse.
  • Naturområdet med sina strandängar är ett av de vackraste och mest värdefulla naturområden vi har i kommunen. Dessutom ett ekologiskt särskilt känsligt område. Jordbruksdriften vid Näs gård värnar om det historiska landskapet. Den bidrar till att upprätthålla den biologiska mångfalden och andra naturvärden.
  • Ett levande jordbruk i nära anslutning till Åkersberga tätort är av stor betydelse. Att bibehålla jordbruksmark för lokal matproduktion är dessutom något som blir allt viktigare för vår gemensamma framtid.

Flertalet remissinstanser är negativa till planen.

  • Jordbruksverket skriver:För betesmark finns ett riksdagsbeslut att all betesmark i landet ska bevaras, planförslaget bör bli föremål för en ny granskning från kommunens sida.”
  • Länsstyrelsen skriver: ”Marken har mycket höga naturvärden och tillhör de mest skyddsvärda inom den naturgeografiska regionen. Inventering av våtmarker och av ängs- och betesmarker pekar på att det finns få objekt i Stockholms län med samma kvaliteter som Täljöviken.”

Vi gör nu ett upprop med namninsamling för att stoppa planerna. 2930 underskrifter ger oss möjlighet att få till stånd en omröstning om planerna.

Mer information finns här:

framtidtaljoviken.se
facebook.com/taljoviken

Samt på respektives förenings hemsidor:

Österåkers Hembydgs- och fornminnesförening
Naturskyddsföreningen i Österåker

Styrelsen för ÖHF
Styrelsen ­för Naturskyddsföreningen i Österåker

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.