Kommunalvalet 2018

 

Vill du veta resultatet av vår undersökning riktad till Österåkers politiska partier?

Nu har vi svaren! Åtta av tio partier har svarat på var de står i aktuella lokala miljöfrågor, samt vilka strategiska klimat- och miljöfrågor de vill prioritera under mandatperioden 2018-2022.

Läs vår resultatrapport och få vägledning om hur du ska rösta i kommunalvalet! Klicka på länken nedan.

Valenkät 2018 

Resultatrapporten

Kommunranking – Miljöbarometern

Kommunrankningen mäter ambitionen och aktiviteten på miljöområdet hos kommunerna. En undersökning riktad till alla Sveriges kommuner ligger till grund för rankingen.

Tyvärr har Österåkers kommun ganska låg ranking, även om de förbättrat sig avsevärt de senaste åren.

Se resultatet för Österåker:

2018 Kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/osteraker

 

Nedan finner ni skrivelser mm från kommunalvalet 2014

Vad vill partierna i Österåkers kommun göra för miljön under mandatperioden 2014 – 2018?

Liksom inför förra valet vill Naturskyddsföreningen i Österåker att miljöfrågorna ges utrymme i valrörelsen. För att få veta vad partierna har för ambitioner inom miljöområdet under den kommande mandatperioden har föreningen ställt samman ett antal viktiga miljöfrågor och sänt en enkät till alla partier, som är representerade i Österåkers kommunfullmäktige.

Valenkät 2014

Enkäten (titta på den som PDF här) sändes ut både i pappersform och som bilaga till epostmeddelande och innehöll dels s k kryssfrågor, dels rikligt med utrymme för kommentarer. Svarstiden sattes till före midsommar. Efter förlängning av svarstiden och flera påminnelser har vi fått utförliga svar på våra frågor från alla partier, utom Moderaterna och Österåkerspartiet.

Vi hoppas att följande sammanställning av enkätsvaren hjälper väljarna att få en bild av partiernas tankar, ambitioner och prioriteringar när det gäller miljön i Österåker.

Svar från de lokala partierna

***Klicka på länken för att ladda ner ett flygblad av alla partiernas svar (4 sidor) som PDF.***

***Klicka på länken för att ladda ner ett kompendium av alla partiernas svar (20 sidor) som PDF.***

Klicka på länkarna nedan för att ladda ner fullstandiga svar från varje parti som PDF.

C Svar från Centerpartiet 

Fp Svar från Folkpartiet

KD Svar från Kristdemokraterna

Mp Svar från Miljöpartiet

Rp Svar från Roslagspartiet

S Svar från Socialdemokraterna

V Svar från Vänsterpartiet

M Moderaterna och Op Österåkerspartiet har valt att inte svara på vår enkät.