Skrivelser

Nedan finns ett antal texter och skrivelser samlade från vårt opinionsarbete. Klicka på den text du vill läsa mer om så öppnas dokumentet som en PDF-fil i ett nytt fönster.

Avfallshantering och andra kommunala frågor

Debattartiklar

Nedan följer ett antal publicerade debattartiklar som lokalstyrelsen har varit delaktiga i skrivandet av.

Djur och natur

Här finns ett antal brev publicerade som har inkommit till styrelsen angående djurliv och naturupplevelser.

Konsument

Nedan finns sammanställningen av undersökningen av matfisk i lokala matbutiker som Kerstin lät göra. Därunder finns 2012 års kontroll av specifika krav för Bra Miljövalsbutiken Willys i Åkersberga.

Valenkäter

Inför valet 2014 samt 2010 lät Naturskyddsföreningen i Österåker skicka ut en valenkät till de politiska partierna i Österåker. Nedan kan ni ta del av enkätsammanställningar samt vår önskelista.