Flygresandet måste minska

DEBATTARTIKEL – PUBLICERAD I LOKALTIDNINGEN KANALEN 29 AUGUSTI 2017

 

Flygresandet måste minska!

Visste du att en enda flygresa tur och retur till Thailand släpper ut motsvarande 2,2 ton koldioxid i luften per person (alltså räknat per flygstol)? Det är mer än en personbil i genomsnitt släpper ut under ett helt år vid 1500 mils körning. En tankeställare är att vi behöver komma ner till runt 1 ton koldioxid om året per person för att klara klimatförändringarna.

Nu ökar istället flygtrafiken enormt i Sverige och det är en trend som pågått länge! Statistik för juli månad 2017 visar att flygtrafiken ökat med 14 procent jämfört med 2016, mest ökar utrikestrafiken.

För många av oss hör flygresor till det moderna livets bästa sidor. Att få byta miljö, möta nya kulturer och människor berikar. Men flyget är starkt klimatpåverkande. Flygresan har blivit ett dilemma.

Förändring är helt nödvändig. Det är viktigt vad var och en av oss gör.

Gör inte teknikutvecklingen att det snart är mer okej att flyga?

Det sker en utveckling mot bränslesnålare motorer och lättare flygplan, mot ”gröna landningar” där piloterna lär sig glidflyga den sista biten och mot ”raka flygvägar”, det vill säga att planen får tillåtelse att välja kortast möjliga väg genom olika länders luftrum.

Men förbättringarna håller inte samma takt som trafikökningen; det internationella flyget har fördubblas på 15 år.

Biobränslen har hittills använts i ytterst begränsad mängd. Men de kan tyvärr ändå inte bli hela lösningen, eftersom flygplanen också orsakar utsläpp av vattenånga och kväveoxider som ger indirekta klimateffekter på hög höjd.

 

Vad ska vi göra åt problemet?

  • Flyga mer sällan och i stället stanna borta längre
  • Välja närmare resmål som kan nås utan att flyga
  • Ersätta en del tjänsteresor med tele- eller videokonferenser, vilket spar miljö, arbetstid och resekostnader

Det är så viktigt vad var och en av oss fattar för beslut. Vi lånar planeten av våra barn och framtida generationer

 

Vill du själv ta reda på hur mycket utsläpp en flygning genererar per flygstol? Det finns flera räknesnurror på nätet för utsläppsberäkningar, alla ger lite olika svar beroende på vilka schabloner de använder. En som är smidig att använda är https://zeromission.myclimate.org/sv/flight_calculators/new