Cykeltävling 2020

 

Vi upprepar förra årets lyckade tävling ”Upptäck Österåker från cykelsadeln” där första priset är en el-cykel. Under sommarmånaderna maj-augusti ska man cykla runt till 10 platser i kommunen som man når med kommunens cykelkarta.

Vi sökte kommunens miljöbidrag hösten 2019 för åtgärder som kan bidra till att kommunen når Österåkers miljömål 2016-2019. Syftet är att minska klimatpåverkan och bidra till uppfyllandet av det specifika målet:

Utsläppen av koldioxid, kg per invånare, minskar med 50% till år 2030 jämfört med 2009.

Kommunen beskriver miljöbidraget, ”Klimatförändringarna oroar många, och engagemanget för klimatfrågan runt om i kommunen är stort. Genom att prioritera miljöbidraget 2019 till klimatåtgärder vill vi öka möjligheten för fler att vara delaktiga i arbetet med att nå målen”.

Vår tanke med cykelprojektet är att man ska bli inspirerad att välja cykeln framför bilen då man tar sig till olika platser inom kommunen och därmed känna sig delaktig i arbetet att minska på koldioxidutsläppen och därmed bidra till en hållbar framtid.

Vi tror att många kommuninvånare redan nu, i samband med covid-19, hittat ut på cykelvägarna och funnit ro i naturen. Kanske detta blir sommarens utmaning. Glöm inte hjälmen och en rejäl fikakorg. På en del av besöksplatserna kanske även badkläder kan passa!

All information kring cykeltävlingen finns i  Tävlingsregler 2020  

Dessa kan även hämtas på Österåkers Bibliotek i Åkiersberga Centrum, Ljusterö konsthall, hos cykelhandlaren Rydins i Åkersberga och vid receptionen i Alcea-huset.

Cykelkarta med de 10 besöksplatserna finner du HÄR

 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Österåker hälsar alla välkomna att delta