Manifestation för folkomröstning! 16 dec, 2013

I somras samlade vi in 3600 namnunderskrifter vilket är ca 12 % av kommunens röstberättigade invånare till stöd för en folkomröstning om byggplanerna på jordbruksmarken vid Täljöviken/Näs. Den 16 december bestämmer kommunfullmäktige om det ska blig någon folkömröstning. Med stöd av lagen om folkinitiativ och på demokratiska grunder anser vi att en folkomröstning borde genomföras. […]

Läs mer