Styrelseuppdrag för NSF Österåker

SNÄLLA MEDLEM, VI BEHÖVER FÖRSTÄRKNING I STYRELSEN!

Vi som är en i en växande skara medlemmar, som uppskattar naturen och känner omtanke om naturen här i Österåker.Naturskyddsföreningen verkar på olika plan för att värna naturen. Vi vill att också våra barn och barnbarn ska ha tillgång till naturvärden till vardags och på fritiden, och kunna leva i en hälsosam miljö. Vår styrelse har jobbat med en rad olika saker under året, bland annat:

  • Påverkan av kommunens planering – allt ifrån den nya översiktsplanen och till detaljplaner för bebyggelse m.m.
  • Påverkan av utbildningen inom kommunen – vi propagerar för att få en naturskola till Österåker och driver projekt för att intressera skolungdomar att hjälpa naturens innevånare på traven genom att bygga fågelholkar
  • Projekt för att integrera nyanlända och få dem att känna sig hemma i den svenska naturen
  • Projekt för att upplysa vanliga konsumenter om hur de kan välja miljövänliga varor.
  • Programlagda aktiviteter i form av uppskattade föredrag och utflykter.
  • En facebookgrupp för att informera om naturen och aktuella frågor.

Flera arbetsgrupper jobbar med allt detta. Det är både roligt och meningsfullt. Men mer behöver göras, bland annat för att bevaka att strandskyddet upprätthålls och att inga skogsavverkningar görs som skadar viktiga naturvärden.Tyvärr har vi varit för få under året för att orka göra allt som behövs. Om inte några medlemmar ställer upp och förstärker styrelsen, kan vi bli tvungna att skära ner ordentligt på verksamheten. I värsta fall kanske vi måste lägga ner hela lokalföreningen om något år. Det vore synnerligen olyckligt. Så många frågor finns kvar att driva och bevaka. Så mycket finns att göra.Därför vänder jag mig till dig som medlem för att be dig komma med i styrelsearbetet. Alla krafter behövs. Du är välkommen, oavsett hur väl insatt du är i naturfrågor. Vi hjälps åt och lär oss under vägen och vi har trevligt tillsammans.Så, snälla medlem, ta mod till dig och ring eller maila snarast. Till mig eller någon annan i styrelsen. Tala om att du vill hjälpa till i vårt arbete genom att vara med i styrelsen eller i en arbetsgrupp!

Känner du någon som kan vara intresserad, är vi också tacksamma för alla tips.

Vänliga hälsningar

Sven Faugert, ordförande
Tel: 070 – 493 19 21,
E-post: sven.faugert@faugert.se