Höstfåglar vid Angarnssjön

Lördagen den 10 september kl. 7:30 – 12 (cirka)

Höstfåglar vid Angarnssjön
Vi samlas vid P-platsen, Örsta (skyltat till naturreservatet från landsvägen mellan E18/Rosenkälla och Karby/Brottby) och vandrar i området på stigar och spänger, rastar vid utkiksplatser osv för att beskåda så mycket som möjligt av de häckande fåglar som ännu finns kvar och de flyttfåglar som rastar eller sträcker förbi.
Detta är en av Stockholmstraktens absolut bästa fågellokaler, där ”allt kan hända” i fågelväg. Samtidigt avgör såklart väder och tur vad vi får se. Vädret avgör också lämplig klädsel och skodon.
Ta med matsäck och kikare, gärna tubkikare, ni som har! (Ni andra får såklart titta i de tuber som finns.)
Kontaktperson: Sven Faugert, telefon 070-493 19 21,
e-post sven.faugert@faugert.se