Svampdag

Lördagen den 1 oktober kl. 10

svamparVi ägnar dagen åt svampar, ätliga och giftiga.

Om det är  förutsättningar att hitta svamp gör vi en skogsutflykt och ta då med svampkorg, kniv, svampbok och matsäck – i annat fall kan det t.ex. bli en svamputställning.

Samarrangemang med Åkersberga Trädgårdssällskap och Vuxenskolan.

Plats: Samling vid Länsmansgården

Kontaktperson: Åke Strid, telefon 070-663 05 89, e-post: akestrid@telia.com