Årsmöte 2017

Måndag den 13 mars 2017 kl 18:30 – 20:30  i Åkersberga bibliotek

Efter årsmötesförhandlingarna fick vi lyssna till ett spännande föredrag av fjärilsforskare Carl Gotthard från Stockholms universitet.
Hur övervintrar fjärilar och hur påverkas de av klimatförändringen?

Fjärilar kan övervintra i olika livsstadier (ägg, larv, puppa eller vuxen fjäril) och övervintringsstadiet är nära sammankopplat med hur dom flyger under året och vilka värdväxter dom använder sig av. Eftersom klimatet och årstidsväxlingar förändras påverkar detta arternas livscykler. Genom att studera hur fjärilar lyckas ”läsa av” årstidsväxlingar och hur de anpassar både ingången och avslutandet av övervintringen kan vi studera egenskaper som är speciellt viktiga för att klara av den pågående klimatförändringen.

 

.