Årsmöte 2018

Tisdag 13 mars kl 20.00 – 21.00

Vid årsmötet fick vi en ny styrelse som består av åtta ledamöter varav tre är nya och mycket välkomna (se protokoll). Mia Svedäng gav ett spännande föredrag om hur man kan som privatperson förbättra den lokala vattenkvalitet, enligt projektet  VIVA VATTEN – mer information hittar du här:
www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/hav/viva-vatten.