Arkiv

Naturskyddsföreningen i Österåker tilldelades 2010 års vitsippspris med motiveringen:

Naturskyddsföreningen i Österåker arbetar engagerat och målmedvetet för att kommunens invånare och beslutsfattare skall inse värdet av att tänka långsiktigt och värna den värdefulla – men många gånger sårbara – naturen i vår närhet. Ansvaret är både personligt och gemensamt och Naturskyddsföreningen utför en för Österåkers kommun livsviktig insats.